برگزاری مراسم آیینی نوروز خوانی در شهر کیاسر

87

مراسم آیینی نوروز خوانی مورد استقبال پرشور شهروندان قرار گرفت.

تاریخ انتشار 25 اسفند 1397