نگاهی به بازار سعدالسلطنه در استان قزوین

162

بازار سعدالسلطنه قزوین با معماری جالبی که دارد، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری شهر قزوین است. سابقه‌ی بازار به هزار سال پیش برمی‌گردد، اما در دوران صفوی و با پایتخت شدن شهر قزوین، این بازار گسترش یافته و بخش‌های زیادی چون سرای سعد‌السلطنه به آن افزوده شده است. در واقع این بازار از دوران صفویه پابرجا است، اما بخش‌های زیادی از آن در دوران قاجار تکمیل شده است.

تاریخ انتشار 13 مرداد 1397