سفر به شهر زیبا باکو

161

باکو پایتخت آذربایجان و جزو بزرگترین شهر و بنادر این کشور زیبا بوده . بناهای تاریخی ، پارک های ساحلی ، برنامه های متعدد هنری ، موسیقی ، تئاتر و ساحل زیبای آن همه دلیل دلپذیر بودن این مقصد است . بنیامین پرواز پیشنهاد می کند سفر به این کشور زیبا به همراه جاذبه های خاصش را از دست ندهید .

تاریخ انتشار 23 اسفند 1397