ایالت باواریا واقع در كشور آلمان

193

ایالت باواریا واقع در كشور آلمان كه دارای طبیعت و آب و هوای بسیار دلپذیر می باشد. رودخانه های پر آب و جنگل های سرسبز و با طراوت، حال و هوایی رمانتیك به باواریا می دهد. (شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی رُزآبی)

تاریخ انتشار 21 اسفند 1397