راهنمای جامع مهاجرت پزشکان و انواع ارزشیابی‌ها برای تایید مدارک

244

در این گفتگو به تفصیل در مورد مهاجرت پزشکی به کشورهای مختلف صحبت میکنیم ۱- راه های کلی مهاجرت پزشکان: معادل‌سازی مدرک پزشکی و یا پذیرش تحصیلی از طریق فرصت مطالعاتی ۲- صحبت در مورد ارزشیابی های معادل‌سازی مدرک پزشکی برای ادامه تحصیل و کار در خارج از ایران: آمریکا استرالیا کانادا انگلیس اروپا، اختصاصا آلمان ۳- شباهت مهاجرت پزشکی به رشته‌های مشابه مثل دندان‌پزشکی، داروسازی و غیره توضیح کوتاه در مورد رشته های پیرا پزشکی مثل: رادیولوژی، هوشبری و غیره ۴- توصیه های مهم برای افرادی که قصد مهاجرت با مدرک پزشکی دارن، از نظر هزینه، زمان و بازگشت به ایران ۵- توصیه به افرادی که قصد خوندن پزشکی از ابتدا در ایران دارن کپی‌رایت <a rel="nofollow" href="http://instagram.com/maazi.z" >http://instagram.com/maazi.z</a> <a rel="nofollow" href="http://instagram.com/z_rz" >http://instagram.com/z_rz</a> <a rel="nofollow" href="http://bamaazi.com" >http://bamaazi.com</a>

تاریخ انتشار 11 شهریور 97