آهوی ریم کرخه-دشت آزادگان

781

به نام خدا کلیپی که مشاهده می کنید توسط جناب اقای سید باقر موسوی تهیه و تدوین شده است،لازم به ذکر است که ایشان یک محیط بان نمونه می باشند که بخاطر اعتراض صادقانه به یکی از مسئولان سازمان محیط زیست خوزستان اخراج شدند. این محیط بان نمونه هم اکنون به صورت داوطلبانه فعالیت های در راستای حفاظت از محیط زیست خصوصا در شهرستان دشت آزادگان انجام میدهند. تقدیر و تشکر از فعالیت های اقای موسوی(سوسنگرد)

تاریخ انتشار 27 اسفند 1394