کشف #غار بزرگی در دل #گودال #جنگل گوانگشی

81

محققان چینی و انگلیسی موفق به کشف غار بزرگی در دل گودالی در جنگل گوانگشی چین شدند. آژانس هواپیمایی حافظ سیر میعاد 05138512260-hafez724.ir

تاریخ انتشار 19 آبان 1397