طبیعت شهرستان بانه

295

تصاویر این ویدئو ، توسط اینجانب زاهد کریمی ، از طبیعت زیبای شهرستان بانه گرفته شده است . شهرستان بانه در استان کردستان قرار دارد و علاوه بر طبیعت زیبایش که سالانه هزاران نفر از سراسر ایران زمین را به سوی خود می کشاند دارای پتانسیل های فراوان تجاری نیز می باشد که در طول سنوات گذشته ، میلیون ها نفر به قصد خرید اجناس با کیفیت و قیمت مناسب ، از بازار جذاب بانه .بازدید نموده اند .

تاریخ انتشار 13 آبان 1397