حکایت خانه‌هایی دستکند، مانده در دل خاک!

76

روستای حیله‌ور در ۳ کیلومتری روستای صخره‌ای کندوان قرار دارد. این روستا در دامنه کوه و در دل غارمانندهایی قرار گرفته است و به نوعی مدفون در دل کوه است.

تاریخ انتشار 20 اسفند 1397