سفر به استان گلستان با موتور سیکلت (قسمت دوم)

2.0K

در این قسمت موتور دوستم خراب شد و مجبور شدیم خودمون دست به کار بشیم....

تاریخ انتشار 28 اردیبهشت 1396