قلعه مارکو

652

این قلعه در غرب مازندران قرار دارد، و آخرین ارتفاع مسلط به جلگه با چشم انداز به تمام منطقه است، مشروح در لینک زیر http://www.arqir.com/249

تاریخ انتشار 2 شهریور 1397