کلیپ سیل های مرگبار و ویرانگر درطبیعت افرینش

757

دانلود ویدیو:آب هر چند حیات بخش است اما وقتی طغیان می کند و به شکل سیل درمی آید، چنان ویران گر قدرتمندی می شود که هیچ چیز در برابرش تاب مقاومت ندارد. در این ویدیو صحنه های حیرت انگیز و تکان دهنده ای از قدرت نمایی سیل در نقاط مختلف جهان را خواهیم دید.

تاریخ انتشار ۹ آذر ۱۳۹۶