برگزاری ششمین میزگرد فرصتها و چالش های صنعت گردشگری در همگردی

194

به گزارش همگردی، در ششمین میزگرد همگردی که در دفتر این سایت برگزار شد، خانم سمیه موسوی مدیر روابط عمومی آژانس آسمان پرستاره پرشیا، حمید روحانی مدیر عامل آژانس آفتاب کلوت و مهدی حیدری مدیراجرایی آژانس سفردوستان قرن به بیان نقطه نظرات خود در مورد چالش ها و فرصت های گردشگری – به ویژه وضعیت آموزش در صنعت گردشگری– پرداختند.

تاریخ انتشار 15 دی 1397