پسری که با دمپایی تمام شهرهای ایران را در یک ماه گشت / گفت‌وگو با صادق اکبری که سلفی‌هایش جهانی شد - اختصاصی

171

روزها به شهرهای مختلف می‌رفتم، شب‌ها توی اتوبوس می‌خوبیدام، یک جا از فرط خستگی غش کردم، روز آخر تمام فیلم‌هایم گم شد.صادق اکبری رشته‌ی الکترونیک را رها کرد تا دنبال علاقه‌اش یعنی بازیگری برود به خاطر همین از شهرش تبریز به اصفهان رفت و بعد از مدتی همان سرمایه‌ی اندکش را در یک سرمایه‌گذاری از دست داد و افسردگی گرفت و به شهرش بازگشت.اما علاقه‌ی عجیبش به گشتن در شهرهای ایران وادارش کرد تا دوربین‌اش را بفروشد و فقط با یک میلیون تومان بتواند دور ایران بگردد، او 18هزار کیلومتر با ماشین و هزار کیلومتر را پیاده رفته است.

تاریخ انتشار ۰۶ / ۰۹ / ۱۳۹۵