شهرکرد تفریحات مهیج در پارک های تهران (آژانس همکاری های ژاپن) (مستند ایران)

213

مستند ایران - برنامه ای که می خواهد همه ما را با جاذبه ها و دیدنی های کشورمان بیشتر آشنا کند. جاذبه های تاریخی شهرکرد - تفریحات مهیج در پارک های تهران - بیمارستان فیروزگر - سرای سعد السلطنه در قزوین

تاریخ انتشار 15 بهمن 1397