همسفر - بندر عباس - 8 بندر پرتغالیها در هرمزگان و جاذبه های توریستی آن

99

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر بندر عباس می رویم. این قسمت : بندر پرتغالیها در هرمزگان و جاذبه های توریستی آن

تاریخ انتشار ۱۰ فروردین ۱۳۹۷