زیبایی های باورنکردنی جزیره ای در جنوب ایران!

2.8K

اینجارو جزیره مارو یا جزیره شیدوره محلی ها بهش میگن شتوار.بهترین فصل واسه رفتن به این جزیره از آبان ماه تا اسفندماهه.تو این فصل هوا عالیه اونجا.

تاریخ انتشار 6 بهمن 1397