کویر بند ریگ

96

سافاری بین المللی: دفتر بین الملل گروه اکو سافاری در راستای ارائه خدمات برون مرزی و اجرای تور های سافاری بین المللی، و همچنین اجرای پکیج های طبیعت گردی ایران برای مسافرین خارجی در ایران ایجاد شده است. مسئولیت این دفتر تهیه، تدارک و اجرا کلیه سافاری های بین المللی پنج قاره ای برای همسفران عزیز ایرانی و تهیه و اجرا و تدارک پکیج های ویژه مسافرین ورودی به ایران می باشد

تاریخ انتشار 21 اسفند 1397