انیمیشن زیبا به مناسبت روز جهانی کوهستان

679

سازمان ملل روز 11 دسامبر (21 آذر) را به نام روز جهانی کوهستان نامگذاری کرده است و هر ساله به مناسبت اینروز جشنی برگزار می شود و مهم ترین مسایل در زمینه حفظ کوهها بررسی می گردد. با سلوچ همراه باشید.

تاریخ انتشار 21 آذر 1395