معرفی طرح های ساحلی حویق و چوبر تالش

783

برای یه تفریح خوب تو سفرتون دو تا طرح ساحلی خوشگل تو تالش معرفی کردیم. 1- طرح ساحلی حویق - تالش 2- طرح ساحلی چوبر - تالش http://taleshgard.ir/

تاریخ انتشار 19 بهمن 1397