خرید ویلای اقساطی نور آهودشت ۰۹۱۲۰۴۴۰۰۱۴ اسدی

121

نور #آهودشت 270 متر رمین 155 متر بنا نیم پیلوت نما رومی شهرک، نگهبان دائم نوساز 3خواب، مستر حیاط سازی کامل نزدیک خیابان اصلی 3 کنتور مجزا سند دار ، پایان کار

تاریخ انتشار 19 آبان 1397