حافظیه (آرامگاه حافظ) :: جاذبه های گردشگری شیراز

839

در سال۱۴۵۲میلادی،حدود ۶۵سال پس از وفات حافظ،شمس الدین یغمایی،وزیر ابوالقاسم گورکانی؛حاکم فارس،برای اولین بار عمارتی گنبدی شکل برفراز مقبره حافظ بناکرد.در دوران سلسله های صفویه،افشاریه،زندیه و قاجاریه بارگاه حافظ بارها مرمت و بازسازی شد تا اینکه در دوره پهلوی و در سال۱۳۱۵ به کوشش علی حکمت،بنای کنونی با بهره گیری ازعناصر معماری زندیه توسط ماکسیم سیرو فرانسوی طراحی و باهمکاری علی سامی به اجرا درآمد.آرامگاه حافظ از دیرباز،قبله اهل دل و زیارتگه عاشقان دور و نزدیک بوده و در جوارش عرفا و شعرای نامداری آرمیده اند.

تاریخ انتشار 22 بهمن 1397