کلیپ معرفی دریاچه گهر

403

دریاچه گهر در نزدیکی شهرستان درود و در دامنه اشترانکوه واقع شده است. منبع تامین آب دریاچه چشمه هایی است که از کف دریاچه می جوشد و رودخانه ای را در پایین دست دریاچه ایجاد می کند. ظاهرا حدود دویست سال قبل در اثر زلزله ای مهیب کوه در پایین دست دریاچه ریزش می کند و جلوی مسیر آب بسته می شود و دریاچه گهر پدید می آید. دریاچه دارای دو نوع ماهی زرده

تاریخ انتشار 1 ماه پیش