سفر به شهمیرزاد، روستای تم، ییلاق اوپرت

472

سفر گروه بومگردی شبهای روستا به اقامتگاه بومگردی یورباغ واقع در روستای تم، شهمیرزاد، استان سمنان بازدید در صفحه اینستاگرام نقل آهنگ naghl_ahang

تاریخ انتشار 21 شهریور 1397