اقلیم - 18- استان مازندران

363

این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر این قسمت : پدیده های دیدنی استان خوزستان و چشمه باداب سورت واقع در استان مازندران

تاریخ انتشار ۶ فروردین ۱۳۹۷