باورتون میشه در دریاچه نمک ایران. آب شیرین در سطح زمین

2.7K

ابوزید آباد را به جرات می توان شهر اقلیم های مختلف دانست از کویر تا کوهستان از آب شیرین تا آب شور

تاریخ انتشار 16 اسفند 1396