اقلیم - 13 رود کارون - قسمت دوم

345

این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر این قسمت : معرفی اکوسیستم اطراف رود کارون - قسمت دوم

تاریخ انتشار ۶ فروردین ۱۳۹۷