کلیپ جذاب از دریای نابود شده به دست انسان -انسان وطبیعت

417

انسان همیشه بخاطر کسب دانش و اینهمه پیشرفت در تکنولوژی به خود غرّه بوده، اما به این بخش از داستان فکر نکرد که با همین قدرت و سرعت در پیشرفت، طبیعت را به سمت نابودی کشانده است. هرچه انسان ها داناتر و مغرورتر می شوند، بیشتر و بیشتر منابع طبیعی را به سمت فنا سوق می دهند. در این ویدیو، دریاچه ها و منابع طبیعی را خواهید دید که به چه سرعتی رو به نابودی رفته اند، و انسانِ دانای مغرور، با همه توانایی ها و دانشش، از بازیابی و حتی حفظ آن عاجز است

تاریخ انتشار ۲۸ آبان ۱۳۹۶