مصاحبه برنامه موتور جستجو با مهدی پارسا درباره سفر زیمبابوه

126

۱۴ شهریور ۹۷ مهمان برنامه موتور جستجو شبکه ۷ بودم و با سیاوش صفاریان پور در مورد سفرم به زیمبابوه در مرداد ۹۷ صحبت کردم

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397