شهری که حتما قبل از مرگ باید ببینید

1.2K

مونیخ سومین شهر بزرگ آلمان پس از برلین و هامبورگ است. این شهر ثروتمند جاذبه های گردشگری بیشماری دارد و امکانات و برنامه های فرهنگی آن باعث شده تا در رتبه چهارم بهترین شهرهای دنیا برای زندگی قرار بگیرد.

تاریخ انتشار 25 دی 1397