گنج غار کلماکره یکی از ۶ گنجینه بزرگ جهان.......

5.9K

کشف بزرگترین گنجینه 40 سال اخیر متعلق به پادشاهان باستان، توسط چوپان و افراد محلی در غار کلماکره لرستان که موجب حیرت همگان گردید،غار کلماکره شهرستان پلدختر واقع در جنوب استان لرستانه که مربوط به دوره مابین ایلام تا هخامنشیان میباشد که ششمین گنجینه تاریخی جهان است

تاریخ انتشار 16 مهر 1398