کلیپ دیدنی از طریقه ساخت اجاق گودالی به سادگی

317

دانلود ویدیو:گاهی اوقات درست کردن آتش روی زمین با مشکلاتی مانند پخش شدن چوب ها، وزش باد شدید، و دود بیش از حد مواجه می شود. برای رها شدن از همه این مشکلات می توانید نوع خاصی از اجاق بسازید که این مشکلات را ندارد. این اجاق به سادگی و با حفر دو گودال کوچک ساخته می شود و کار شما در درست کردن آتش را بسیار ساده تر می کند

تاریخ انتشار ۲ آذر ۱۳۹۶