تور کویر مصر دنیا سیر از مشهد اول آبان ۱۳۹۷

177

با اتوبوس VIP اقامتگاه بیراهه سه و نیم روزه از مسیر طبس بازدیدها: باغ گلشن، کویر نوردی در روستای مصر، قلعه بیاضه، فیش اسپا روستای گرمه، شب نشینی دور آتش و کویر نوردی در شب، تفریحات شتر سواری و موتور چهار چرخ و آفرود، آبشار نمکی، رودخانه و دریاچه فیروزه ای دو شب اقامت سه وعده صبحانه و ناهار و دو وعده شام تمام ورودی ها

تاریخ انتشار 12 آبان 1397