مراسم رقص سماع گروه لاتویا

5.0K

هرساله از تاریخ 19 آذر تا 27 آذر به مناسبت درگذشت مولانا مردم از سراسر دنیا به قونیه می آیند و در این چند روز در گوشه گوشه شهر، هتلها و خانقاهها مراسم رقص سماع برگزار می شود. این مراسم برای یادبودِ علی بابا ریش سفید و بزرگِ خانقاهِ ۲۵ توسط گروهِ لاتویا که از لیتوانی به این شهر آمده اند برگزار شده است.

تاریخ انتشار 20 اسفند 1396