کلیپ معرفی آبشار مگس چال

116

آبشار مگس چال فقط حدود نیم ساعت پیاده روی از منطقه دارآباد دارد. البته کلمه "مگس" به معنای زنبور می باشد و نام این آبشار از تعداد زیادی زنبور که در اطراف آن کندو دارند، برگرفته شده است. اگر به دنبال صحنه های بکر هستید، سری به این منطقه بزنید. البته حفظ محیط زیست از وظایف تمامی عزیزانی است که به مناطق بکر طبیعی می روند.

تاریخ انتشار 04 اردیبهشت 1397