کلیپ دیدنی گشت وگذر از عجایباتی که در شب آفرینش رخ می دهد

132

دانلود ویدیو:تماشای آسمان، لمس زیبایی های بی پایانش و شمردن ستاره های نورانی این پهنه ی زیبا در تاریکی شب، دیگر چیزی نیست که به همین راحتی ها ممکن شود و دنیایی پر از آرامش را برایمان به ارمغان بیاورد. چندی است که لمس این آرامش، همچون یک رویای دست نیافتنی به نظر می رسد؛ رویایی که زندگی در شهرهای صنعتی و دود زده برایمان ساخته و ما را از درک گوشه ای از شگفتی خلقت محروم کرده است. البته تحقق این رویا، آن قدرها هم سخت نیست، فقط بایدکمی از شلوغی شهر دور شویم و به دشت و صحرا سفر کنیم تا آسمان نقاب از چهره اش بردارد و ما را با خود به دنیای دیگری ببرد

تاریخ انتشار 16 مهر 1398