مستند جدید و زیبای "ایران"_قسمت 49

152

سنت غلتاندن کودکان در گل محمدی، اقدامات جالب برای زیباسازی شهر تهران، گروه موسیقی سنتی طریقت و هنر زری بافی مستند ایران، نام مجموعهٔ تلویزیونی مستندی است که به زیبایی‌های ایران می‌پردازد

تاریخ انتشار 16 مهر 1398