پایتخت نوظهور گردشگری در شرق اروپا

891

تیرانا که پایتخت کشور آلبانی و در همسایگی یونان قرار دارد. این شهر اخیرا مورد توجه گردشگران قرار گرفته و رفته رفته در حال رشد است.

تاریخ انتشار 4 اسفند 1397