دشت لوت بیابانی زیبا ، اسرار آمیز و داغ

229

در پای کوه های مشرف به دشت بزرگ لوت آثاری از سکونت انسان از هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح مشاهده شده است. حال چه اتفاقی در گذر تاریخ رخ داده که دشت لوت به آنچه امروز میبینیم تبدیل شده سوالی است که هنوز کسی جواب قطعی برای آن ندارد . اما به باور برخی از زمین شناسان و دانشمندان، این بیابان در زمان های گذشته دریای کم عمقی به نام تیس بوده است که در گذشت زمان و به علت گرمی هوا خشک شده است.

تاریخ انتشار 20 بهمن 1396