نوروزخوانان کوچک مشق آیین های کهن را در آستانه نوروز می نویسند

70

سنت نوروزخوانی همه ساله از ۱۵ اسفند ماه تا یک روز مانده به عید نوروز در استان های شمالی کشور اجرا می شود. گزارش از سیده حکیمه موسوی ازنی

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397