پارک ملی دریاچه های پلیتویک در کرواسی

353

پارک ملی دریاچه های پلیتویک که از شانزده دریاچه تشکیل شده، یکی از جاذبه های طبیعی بسیار محبوب و تماشایی کرواسی است. دریاچه های این پارک ملی که آبشارها و رودخانه های متعددی آن ها را به هم وصل کرده اند، رنگ های متنوعی دارند

تاریخ انتشار 15 آبان 1397