رشته کوه کارپات، طولانی ترین کوهستان اروپا با مناظر طبیعی فوق العاده - بوکینگ پرشیا

71

تاریخ انتشار ۲۴ شهریور ۱۳۹۸