کمکاری در فرهنگسازی صریح درباره فرهنگ

223

رعایت نکردن قانون در هر جامعه‌ای مساوی با هنجارشکنی تعریف می‌شود رعایت نکردن قانون در هر جامعه‌ای مساوی با هنجارشکنی تعریف می‌شود، این اتفاق وقتی سبک زندگی افراد را به میان می‌کشد که بخشی از آن مربوط به حریم خصوصی، ولی بخش مهمی از آن، مربوط به هویت و ارتباطات اجتماعی است حساسیت‌ها را بالاتر می‌برد، در این گزارش از مطالبات مردم نسبت به قانون شکنی‌ها خواهیم شنید هم دنبال دلایل رسیدن به این نقطه خواهیم بود بحث مفصلی که شاید نشانه‌ای از کمکاری در حوزه فرهنگسازی باشد.

تاریخ انتشار ۲۹ خرداد ۱۳۹۸