دیگه کم مونده با مو های زائد هم تحریک شن ... !!؟

302

اگر از موهای زائد خود خسته شده اید، ما راه حل خوبی برای شما داریم. ... ناظــــــــــــــــــــم مدرســـــــــــــــــــــه. (با احترام به همه فرهنگیان و ناظم خوبا)

تاریخ انتشار ۵ خرداد ۱۳۹۷