تحصیل در دانشگاه شفیلد انگلستان

235

در این ویدئو بسیار زیبا با دانشگاه شفیلد (Sheffield University)، محیط علمی، پردیس ها، محیط آموزشی، امکانات تفریحی ورزشی و آموزشی ، سیستم اقامتی آن آشنا خواهید شد

تاریخ انتشار 11 شهریور 97