سفر به اعماق شهر زیرزمینیِ منحصربه فرد

598

شهر زیرزمینی روستای کرد علیا با بیش از ۲۰ هزار متر مربع وسعت، یکی از منحصربه فردترین شهرهای زیرزمینی دنیاست. قدمت این شهر به دوره اشکانیان بازمی گردد و کاربری آن نظامی - امنیتی بوده است. بعد از کشف این شهر زیرزمینی در سال ۱۳۹۵ تاکنون تنها ۱۶۰۰ مترمربع از آن قابل بازدید و بهره برداری است که با توجه به کمبود بودجه و کمک های دولتی، بهره برداری کامل آن با کندی و دشواری همراه است. هم اکنون این شهر زیرزمینی برای بازدید عمومی بازگشایی شده که به گفته رئیس شورای اسلامی روستا، محل اصلی درآمدها از بازدید عمومی و هزینه

تاریخ انتشار 8 مهر 1397