گردشگری: ایران - تهران - دربند (تهران)

3.0K

دَربَند، یکی از محله های تهران، پایتخت ایران و از دهکده های قدیمی شمیران و در شمال باغ سعدآباد است. WWW.AzadKade.VCP.ir محله دربند از مناطق خنک و گردشگری تهران است. WWW.AzadKade.VCP.ir بر پایه نظرسنجی های انجام شده دربند نخستین گزینهٔ شهروندان تهرانی برای پذیرایی از میهمان خارجی و شهرستانی است و پس از آن فشم، لواسان، درکه و فرحزاد قرار دارند. WWW.AzadKade.VCP.ir

تاریخ انتشار 7 اسفند 1396