تماشای آسمان، لمس زیبایی های بی پایانش و شمردن ستاره های نورانی

262

شاهد مناظر حیرت انگیزی از پدیده های آسمانی خواهیم بود. کوه ها را می بینیم که چطور با عظمت و ابهت، خودنمایی می کنند. دشت ها و دریاچه ها، صحراها و بیابان ها را از نظر می گذرانیم و دلبری های آسمان را بر فراز آن ها به نظاره می نشینیم.

تاریخ انتشار ۳ آبان ۱۳۹۶