ابشار اب سفید ، الیگودرز لرستان

6.4K

ابشار اب سفید یا عروس ابشارهای ایران تو بخش ذلقی شهرستان الیگودرز در استان لرستان واقع شده بخش ذلقی خودش یکی از مناطق بکر و دست نخورده استان لرستان بشمار میره

تاریخ انتشار 20 مرداد 1395