سفر دو روزه معاون رئیس جمهور به استان اصفهان

478

سفر دو روزه جناب آقای دکتر علی اصغر مونسان، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان اصفهان

تاریخ انتشار 13 آبان 1397